Sie sind hier

"DP Fraktioun am Réiser Gemengerot" vum 11. Februar 2019

Gemengerot

D'Sozialwunnengen zu Réiser ginn méi deier wéi geplangt

2016 hat d'Gemeng en Haus zu Réiser fir 1 Millioun € kaf, fir dorausser 2 Sozialwunnengen an een ëffentleche Parking ze maachen. An engem 1. Devis ware ronn 985.000€ fir Ëmbauaarbechten um Haus berechent ginn.  Elo 2 Joer méi spéit kommen nach eng Kéier 221.000€ derbäi. Wärend d’Präiserhéijung an déi zousätzlech Exigenze vum Energieberoder net viraus ze gesi waren, hätten d’Asbestentsuergung an den Assainissement vun der fosse septique awer missten am initialen Devis virgesi sinn. Och d’TVA war vum Architekt falsch berechent ginn an den Taux huet misse vun 3 % op 17 % ugepasst ginn. Den DP-Conseiller huet nach eng Kéier dorop higewisen, dat d'Majoritéit net genuch Efforte fir de soziale Wunnengsbau mëscht an een ze deiere Projet realiséiert. Wann een d'Quote-Part vum Parking ewechrechent kaschten di 2 Sozialwunnengen nach ëm di 1,8 Millioune €! Fir dee Präis misst et normalerweis méiglech sinn 3 bis 4 Sozialwunnengen ze realiséieren.

Bëschkierfecht

Säit Jore freet d'DP, fir am Réiserbann e Bëschkierfecht ze installéieren, wou d'Äsche vun de Verstuerwene kennen an der Natur verstreet oder bäigesat ginn. De Schäfferot schéngt elo averstanen ze sinn, zesumme mat der Gemeng Diddeleng esou ee regionale Bëschkierfecht ze plangen. D'DP begréisst, dat d'Majoritéit endlech bereet ass, sech dësem  DP Virschlag unzeschléissen.

Jumelage mat anere Gemengen.

D'DP begréisst d'Propose vun engem Jumelage mat der Gemeng Simmern aus dem Honnsréck, deen um Niveau vun de Pompjeeë scho säit Jore besteet a wou och a villen anere Beräicher nach  Méiglechkeete  gi fir ee gemeinsamen Austausch. Wat déi bestoend Jumelagë betrëfft, huet de Schäfferot op Nofro bestätegt, dass de Moment kee speziellen Interessi méi vun der italienescher Gemeng Turi fir e Jumelage ass, bedéngt duerch déi aktuell politesch Situatioun. D'DP hat schon an der Vergaangenheet de Sënn vun dem Jumelage mat Turi a Fro gestallt, a war erstaunt, dat e ganz aktive Promoteur an der Gemeng stark an dem Jumelage implizéiert war. D'DP begréisst dat de Jumelage mat de Kolla Indianer aus Argentinien dogéint nees reaktivéiert geet.