"Le DP au sein du conseil communal", séance du 11 février 2019

Les logements sociaux à Roeser plus chers que prévu

Cimetière forestier

Jumelage avec d’autres communes

Gemengerot

"DP Fraktioun am Réiser Gemengerot" vum 11. Februar 2019

D'Sozialwunnengen zu Réiser ginn méi deier wéi geplangt

 Bëschkierfecht

Jumelage mat anere Gemengen

Gemengerot

Plan sectoriel Logement: Keng massiv Urbaniséierung op «Hierschterbierg »

D'DP trëtt fir eng nohalteg Entwécklung vum Réiserbann an, dofir ass si och gewéinlech mat verschiddenen méi klengen Wunnprojeten averstanen. An de lëschten 12 Joer ass d’Bevëlkerung an der Gemeng em 30% gewuess. Dofir muss een sech d'Fro stellen wat verdréit d'Gemeng nach?

M D M D F S S
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30